fi.hseq@kiwa.com · +358 50 564 9296

Raportit ja julkaisut

Täältä löydät joukon tutkimusraportteja ja julkaisuja, jotka liittyvät sitoutumiseemme HSEQ® -käytäntöjen korkeiden standardien ylläpitämiseksi. Uskomme, että näiden tietojen jakaminen on olennainen osa läpinäkyvyyden, vastuullisuuden ja jatkuvan parantamisen edistämistä organisaatiossamme.

 • Tutkimusraportti: Leinonen, S., Reiman, A., & Kauppila, O. (2023). Dynaamiset kyvykkyydet ja resilienssi teollisuuden toimitusketjuissa: näkökulmia koronapandemiasta ja tulevaisuuden uhkakuvista selviytymiseen. Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja 1/2023: linkki
 • Tieteellinen artikkeli: Leinonen, S., Reiman, A., & Kauppila, O. (2023). Dynamic capabilities in supply chain resilience management in the Finnish energy industry. International Journal for Quality Research 17(3), 1061–1084: linkki
 • Tieteellinen artikkeli: Kauppila, O., Jounila, H., & Reiman, A. (2020). Networking for supplier development; evidence from a Finnish industrial cluster. International Journal of Occupational and Environmental Safety 4(2), 22–36: linkki
 • Tieteellinen artikkeli: Jounila, H., Reiman, A., Laine, J. & Kauppila, O. (2020). HSEQ at shared industrial workplaces – Experiences from collaboration on supplier audits. International Journal for Quality Research 14(1), 65–78: linkki

 

 • Tutkimusraportti: Reiman, A., Jounila, H., & Kauppila, O. (2019). Vaikuttava HSEQ -toiminta: hyvät käytännöt, arviointi ja alihankintaverkostojen johtaminen. Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja 1/2019: linkki
 • Tieteellinen artikkeli: Kauppila, O., Härkönen, J., & Väyrynen, S. (2015). Integrated HSEQ management systems: Developments and trends. International Journal for Quality Research 9(2), 231–242: linkki
 • Tieteellinen artikkeli: Väyrynen, S., Koivupalo, M., & Latva-­‐Ranta, J. (2012). A 15­‐year development path of actions towards an integrated management system: description, evaluation and safety effects within the process industry network in Finland. International Journal of Strategic Engineering Asset Management 1(1), 3–32: linkki

 

Opinnäytteitä:

 • Kandintyö: Tuuri, M. (2023). Tulevaisuuden toimitusketjujen resilienssikyvykkyydet suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki
 • Kandintyö: Kantola, H. (2022). HSEQ®-klusterin toimittaja-arviointidatan yleisimmät poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki
 • Kandintyö: Askonen, H. (2021). Toimitusketjun resilienssin mittaaminen. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki  
 • Väitöskirja: Jounila, H. (2021). Integroidulla HSEQ-johtamisella kokonaisvaltaista yritysvastuullisuutta: tapaustutkimuksia yritysten työturvallisuuden ja HSEQ:n kehittämisestä. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki
 • Diplomityö: Leinonen, S. (2021). Resilience in supplier management in energy industry. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki
 • Kandityö: Sihvonen, V. (2021). Metalliteollisuuden tilaajayritysten toimitusketjujen resilienssi. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki 
 • Väitöskirja: Koivupalo, M. (2019). Health and safety management in a global steel company and in shared workplaces: case description and development needs. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki
 • Kandintyö: Savola, T. (2018). HSEQ -toiminnan tyypilliset kehityskohteet alihankkijayrityksissä. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki
 • Diplomityö: Laine, J. (2018). HSEQ-arviointien kehittäminen: haastattelututkimus teollisuuden tilaajayrityksiin. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki
 • Diplomityö: Pikkarainen, S. (2014). Toimittaja‐arviointien liiketoiminnalliset hyödyt. Oulun yliopisto, tuotantotalous: linkki
 • ISS Palvelut tähtää maailman parhaaksi palveluyritykseksi – HSEQ-arviointi apuna
  Kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ISS Palveluiden Joutsenon toimipisteessä tehtiin HSEQ-arviointi vuonna 2017. Arvioinnissa tarkasteltiin toimipisteen lisäksi koko yrityksessä voimassa olevia käytäntöjä. HSEQ-arviointi on tuonut apua hyvin konkreettisiin asioihin ja sen perusteella on muun muassa saatu työntekijöiden liukastumisten määrää vähennettyä merkittävästi (linkki) 
 • Uudenmaan Sairaalapesula ylsi HSEQ-arvioinnissa viiden parhaan joukkoon 
  HSEQ-arvioinnissa keskitytään samoilla työmailla toimivien kumppaniyritysten työterveyden ja -turvallisuuden, ympäristöasioiden ja laadun arviointiin. Uudenmaan sairaalapesulalle arviointi tehtiin asiakkaan, HSEQ-klusteriin kuuluvan Helenin, pyynnöstä. Arviointihetkellä yritys oli viiden eniten pisteitä saaneen joukossa. (linkki) 
 • Toimittaja-arviointi kehitti KSPT Insulationin toimintatavat paremmiksi 
  Joskus laadun ja vastuullisuuden arviointi voi laittaa toimintatavat positiivisella tavalla uusiksi. Näin kävi eristys- ja telinemateriaaleja ja asennuspalveluja toimittavalle KSPT Insulationille. Yritys päätyi rakentamaan koko toimintajärjestelmänsä uusiksi saatuaan siihen uudenlaista näkökulmaa HSEQ-arvioinnista. (linkki)
 • Metsä Group edellyttää kestävää kehitystä koko alihankintaketjultaan 
  Metsäteollisuuskonserni Metsä Group haluaa varmistaa, että kaikki heille palveluja toimittavat yritykset toimivat sovittujen kestävän kehityksen ja turvallisuuden periaatteiden mukaisesti. Apuna tässä Metsä Group käyttää muun muassa toimittajille tehtäviä HSEQ-arviointeja. (linkki)
 • HSEQ-arviointi lisää toiminnan systemaattisuutta ja avoimuutta Lohjan Korjauspalveluissa  
  Lohjan korjauspalvelu on 20 hengen perheyritys. Yrityksessä tehdään muun muassa teollisuuden kunnossapitoa, koneiden mekaanista korjaamista sekä pienimuotoista konepajatoimintaa. Yritys toteutti HSEQ-arvioinnin vuoden 2016 toukokuussa. HSEQ-arviointi teki toiminnan kehittämisestä systemaattista ja yrityksen työntekijät ovat kiitelleet avoimuuden lisääntymisestä. (linkki)
 • Helen haluaa varmistaa kumppaniensa vastuullisuuden 
  Energiantuottaja Helenille on tärkeää, että myös heidän alihankkijansa toimivat samoilla kestävillä periaatteilla kuin yritys itse. Yksin arviointien tekeminen oli suuri urakka, joten Helen lähti vuonna 2013 mukaan toimittajien arviointia tekevään HSEQ-klusteriin. Arviointien käytännön toteutuksesta vastaa Kiwa Inspecta. Helenin yksi keskeinen tavoite on saavuttaa tapaturmaton työpaikka.  (linkki)
 • Delete halusi todentaa hyvät toimintatapansa asiakkailleen 
  Vaatimukset ja lainsäädäntö tiukentuvat teollisuuden alalla jatkuvasti, ja samat vaatimukset kattavat koko arvoketjun. Siksi palvelujen ostajalla on oltava keino arvioida toimittajiaan. Myös toimittaja haluaa osoittaa hyvät toimintatapansa asiakkailleen. Ympäristöpalveluyritys Deletellä tehtiin sen tilaajayrityksille työturvallisuutta, ympäristöasioita ja laatua osoittava HSEQ-arviointi. (linkki)
 • Yllätysten vähentäminen on kilpailukyvyn kasvattamista   
  Teollisuuslaitoksilla ja yhteisillä työmailla toimii omien työntekijöiden lisäksi alihankkijoita eli toimittajia. Tyypillisesti yrityksissä ulkoistetaan vähintään siivouspalvelut. Miten varmistaa, etteivät tekijät aiheuta toisilleen vaaraa tai tee ympäristövahinkoja, vaan toimisivat yhdessä vastuullisesti ja laadukkaasti? (linkki)
 

Haluatko saada yrityksellesi HSEQ®-arvioinnin? Ota yhteyttä nyt!