fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Rapporter och publikationer

Här hittar du en rad forskningsrapporter och publikationer relaterade till vårt engagemang för att upprätthålla hög standard inom HSEQ®-praxis. Vi tror på att dela denna information för att främja transparens, ansvarstagande och ständiga förbättringar i vår organisation.

 • Suvi Leinonen, Master’s Theses:
  Resilience in supplier management in Energy Industry (Oulu University, Industrial engineering 2021)(länk) 
 • Reiman, Jounila & Kauppila, TSR -forskning:
  Effektiv HSEQ -verksamhet: bästa praxist, bedömning och ledarskap av leverantörsnetverket (Oulu Universität 2019)(länk) 
 • Tero Savola, Kandidaatsarbete:
  HSEQ -verksamhetets typiska förbättringsbehov (Oulu Universität, 2018)(länk) 
 • Janne Laine, Diplomarbete:
  Förbättring av HSEQ -bedömningarna: Intervju forskning för industriella beställarbolag (Oulu Universität, 2018) (länk)
 • Koivupalo, M., Junno, H., Väyrynen, S. (2015) Integrated Management Within a Finnish Industrial Network: Steel Mill Case of HSEQ Assessment Procedure In: (Väyrynen, S., Häkkinen, K., Niskanen, T. (Eds.). Integrated Occupa@onal Safety and Health Management -­‐ Solutions and Industrial Cases). Springer, Production & Process Engineering. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London. pp. 41-­‐67.
 • Turunen, H., Väyrynen, S., Lehtinen, U. (2015) Introducing a Scenario of a Seaport’s HSEQ Framework: Review and a Case in Northern Finland, In: (Väyrynen, S., Häkkinen, K., Niskanen, T. (Eds.). Integrated Occupational Safety and Health Management -­‐ Solutions and Industrial Cases). Springer, Production Process Engineering. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London. pp. 69-­‐96.
 • Väyrynen, S., Jounila, H., Latva-­‐Ranta, J.(2015), ICT as a tool in industrial networks for assessing HSEQ capabilities in a collaborative way. Chapter 75. In: Khosrow-­‐ Pour, M. (Ed). Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition (10 Volumes) (pp. 1-­‐10384). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-­‐1-­‐4666-­‐5888-­‐2. pp 787-­‐797
 • Reiman, A.,Airaksinen, O.,Väyrynen,S., Aaltonen, M. (2015) HSEQ Training Park in Northern Finland—A Novel Innovation And Forum For Cooperation In the Construction Industry, In: (Väyrynen, S., Häkkinen, K., Niskanen, T. (Eds.). Integrated Occupational Safety and Health Management –‐ Solutions And Industrial Cases). Springer, Production & Process Engineering. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London. pp. 145–‐153
 • Koivupalo, M., Sulasalmi, M., Rodrigo, P., Väyrynen, S.(2015) Health and safety managementin a changing organisation: Case study global steel company, Safety Science 74, April, 128–139. (länk)
 • Kauppila,O.,Härkönen,J.,Väyrynen,S.,(2015)Integrated HSEQ management systems: Developments and trends. International Journal for Quality Research 9(2) 231–242.
 • Väyrynen, S., Jounila, H., Latva-­‐Ranta, J. (2014), HSEQ assessment procedure for supplying industrial network: a tool for implementing sustainability and responsible work systems into SMEs. In T. Ahram, W.Karwowski, and T.Marek (Eds.). Advances in Human Factors and Ergonomics 2014. Proceedings of the 5th AHFE Conference 19-­‐23 July 2014, Krakow, Poland. 20 Volume Set and pdfs. ISBN:978-­‐1-­‐4951-­‐1, pp 6570-­‐6580
 • Pikkarainen, S. (2014) Toimittaja‐arviointien liiketoiminnalliset hyödyt. Ouluntyliopisto, teknillinen tiedekunta, tuotantotalous.Diplomityö. (länk)
 • Jounila, H., Latva-­‐Ranta, J. & Väyrynen, S. (2013). HSEQ-­‐arviointi -­‐ näyttö palvelutoimittajan osaamisesta. Promaint, Vol. 27, Nro 3. 12-­‐13
 • Väyrynen, S., Koivupalo, M. and Latva-­‐Ranta, J.(2012). A 15-­‐year development path of actions towards an integrated management system: descrip@on, evaluation and safety effects within the process industry network in Finland. Int. J. Strategic Engineering Asset Management, Vol. 1, No. 1,3-­‐32
 • Väyrynen, S., Koivupalo, M. and Latva-Ranta, J.(2012). A 15-year development path of actions towards an integrated management system: description, evaluation and safety effects within the process industry network in Finland. Int. J. Strategic Engineering Asset Management, Vol. 1, No. 1,3-32.
 • Latva-Ranta, J., Väyrynen, S., Koivupalo, M. (2011) HSEQ-palvelutoimittaja-arvioinnin käytön laajentaminen ja vaikutusten seuranta. Työtieteen hankeraportteja No. 32. Oulun yliopistopaino, Oulu. 62 s + liitteet. ISBN 978-951-42-9768-7.
 • Niemelä, M., Latva-­‐Ranta, J. & Väyrynen, S (2010). Pohjois‐Suomessa kehitetty toimittajayritysten arviointimenetelmä ‐ HSEQ:n avulla arvioidaan palvelutoimittajia. TS-­‐ NYT, Nro 4. 12-­‐13.
 • Niemelä, M., Latva-­‐Ranta, J. & Väyrynen, S. (2010). Palvelutoimittajien HSEQ-­‐arviointi -­‐ tilaajien ja toimittajien kokemuksia. Promaint (ent. Kunnossapito). Vol. 24 , Nro 4. 12-­‐14
 • Niemelä, M., Latva-Ranta, J., Ollanketo, A. & Väyrynen, S. (2010) TUOLATU – Uudenlaisten HSEQ-edellytysten havainnointi yritysverkostossa. Työtieteen hankeraportteja No. 28. Oulun yliopistopaino, Oulu. 51 s ja liitteet.  ISBN 978-951-42-6094-0.
 • Promaint-magazinen: Jounila, Latva-Ranta ja Väyrynen. 2013. HSEQ-arviointi, näyttö palvelutoimittajan osaamisesta. Promaint 3/2013 s. 12.
 • HSEQ-palvelutoimittajien arviointi hyväksyttiin Johtamisen kehittämisverkoston Palvelut ja työkalut -sivustolle (Länk) 
 • ORP-konferenssi 24.5.2012 Seppo Väyrysen esitys: Integrated management within a Finnish industrial network: Case HSEQ AP (Länk)
 • Johtamisverkoston seminaari 10.5.2012 Kaj von Weissenbergin esitys (Länk)
 • Johtamisverkoston seminaari 10.5.2012 Matti Pajukosken esitys (Länk)
 • Barents Logistiscs 2 -seminaari Kemissä 20.4.2012 Seppo Väyrysen esitys (Länk)
 • Pohtossa HSEQ -palvelutoimittajien arvioija- ja ostajakoulutus sekä seminaari 24.11.2011
 • Työsuojelurahasto/Telma –lehti julkaistu 23.9.2011, artikkeli HSEQ-arvioinnista (Länk) s. 28-32
 • NES2010 konferens 6.-8.9.2010 i Stavanger, Norge. esitys hankkeisiin osallistuneiden yritysten tapaturma- ja vaaratilanneilmoitustaajuuden kehityksestä

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss