fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

För leverantörer

Leverantörer kan frivilligt ansöka om en tredjepartsrevision. Resultaten tillhör respektive leverantör.

Leverantörer delar sina resultat till vilken beställare de vill. Inom HSEQ®-klustret har varje leverantör en hotline till beställare som de själva väljer i HSEQ®-databasen. Datasäkerheten är strikt, vilket ger leverantören full kontroll över sin egen data: "vem har tillgång till vad".

Beställarna kan skicka förfrågningar till leverantörer för självskattningar.

Om medlemmarna önskar andraparts-(/privata) revisioner, skall HSEQ®-revisionen planeras separat med moderatorn. Medlemmarna kan använda den generiska HSEQ®-metoden eller ändra omfattningen med fler eller färre kriterier. Beställarspecifika kriterier kommer att läggas till som en bilaga, men de generiska kriterierna kan användas för att jämföra leverantörer mellan inköpskategorier.

Om medlemmarna söker validerad HSEQ®-information från tredje part kan de fritt se, jämföra och ladda ner revisionsresultat från den gemensamma databasen.

Om leverantör ännu inte finns i databasen, kan medlemmarna lägga till intressanta leverantörer i den gemensamma revisionsplanen och delta under revisionen när den genomförs. Tredjepartsbedömningar utförs av ett oberoende bedömningsorgan, som i regel är kostnadsfritt för medlemmar.