fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

För beställare

Bställare kan kontakta moderatorn för leverantörsbedömningar enligt HSEQ-metoden var som helst i världen®. Kontakta moderatorn för mer information.

Beställare som är intresserade av benchmarking och som vill lära och dela sina kunskap med varandra är välkomna som medlemmar i HSEQ®-klustret.

Detta kräver godkännande av medlemskapsreglerna och uppförandekoden. Dessa arrangemang minskar effektivt riskerna med EU:s konkurrenslagstiftning, eftersom det ingår i moderationsavtalet med moderatorn.

Medlemmar i HSEQ®-klustret kan initiera granskning av sina leverantörer

Om medlemmarna behöver andraparts- (privata)revisioner, skall HSEQ-revisionen® planeras separat med moderatorn. Medlemmarna kan använda den generiska HSEQ-metoden® eller ändra omfattningen med fler eller färre kriterier. Beställarspecifika kriterier kommer att läggas till som en bilaga, medan de generiska kriterierna kan användas för att jämföra leverantörer mellan inköpskategorier.

Om medlemmarna önskar validerad HSEQ-information® från tredje part kan de fritt se, jämföra och ladda ner revisionsresultat från den gemensamma databasen.

Om en leverantör ännu inte finns i databasen, kan medlemmarna lägga till intressanta leverantörer i den gemensamma revisionsplanen och närvara vid revisionen när den genomförs. Tredjepartsbedömningar utförs av ett oberoende bedömningsorgan, som i regel är kostnadsfritt för medlemmar.