fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Vanliga frågor

Vi förstår att du kan ha frågor om oss och HSEQ® -bedömningen. Därför har vi samlat vanliga frågor här för.

Svar: Resultatet av bedömningen överförs till systemet när du går till nästa eller föregående fråga i självskattningen eller själva bedömningen. Utvärderingen kan därför återupptas vid ett senare tillfälle från där den lämnades.

Svar: Kontaktpersonerna för beställarföretagen är listade per företag i klusterdelen av HSEQ-bedömningsproceduren. Länk: https://hseq.fi/en/klusteri/

Svar: Själva bedömningsbesöket tar 1-2 arbetsdagar beroende på omfattning och inkluderar även en företagspresentationsvisning. Utvärderingsprocessen, som börjar med kontakt och slutar med låsning av utvärderingen, inklusive eventuell åtgärdsrapportering, kan ta några månader. Utvärderingsprocessens varaktighet beror mycket på hur väl de olika aktörernas scheman kan samordnas och även på hur snabbt det utvärderade företaget svarar på de rapporteringsförfrågningar som riktas till dem.

Svar: Huvudentreprenören ansvarar för driften av sin leveranskedja och dess lagmässiga efterlevnad.

Svar: Beställaren använder resultatet av bedömningen och kan delta i utvärderingar. Deltagande initieras genom att registrera sig i den gemensamma revisionsplanen. Inköparna genomgår en HSEQ-utvärderingsutbildning, vilket säkerställer att det inte finns några problem med hänsyn till EU:s konkurrensdirektiv.

Svar: Slutpoängen baseras på de viktade poängen för de olika sektionerna (med en maximal poäng på 750 poäng).

Svar: Om företaget inte är nöjd med poängen är en omvärdering möjlig efter en viss tid. Det bedömda företaget kan själv föreslå en omprövning.

Svar: Bedömningen är endast giltig för den relevanta bedömda enheten i företaget på den aktuella platsen.

Svar: I bedömningssituationen ges även vägledning om hur det bedömda företaget kan förbättra sin verksamhet i HSEQ-frågor

Svar: I bedömningssituationen ges även vägledning om hur det bedömda företaget kan förbättra sin verksamhet i HSEQ-frågor.

Svar: I den offentliga HSEQ-grafen visas identifieringsnumren för de utvärderade företagen, eftersom företagsnamnen endast kan jämföras av utbildade användare som tillhör företagsklustret. Utvärderade företag kan dock dela med sig av sitt eget identifieringsnummer, till exempel vid marknadsföring av sin egen verksamhet.

Svar:

Kostnaden för en tredje parts HSEQ® -bedömning av en leverantör är normalt (standardfall), 1 dag på plats:

  • I Finland 2 750 EUR + moms. Inklusive reskostnader.
  • I Sverige 32 000 kr + moms. Inklusive reskostnader.
  • I annat land är priset för bedömningen 2500 EUR + resekostnader + moms.

Det är möjligt att börja mindre/lättare:

  • Endast självskattningen (SSk), (100 EUR)
  • Verifiering av SSk, (500 EUR)
    Ovanstående kostnader kommer att kompenseras i den eventuella officiella bedömningen (dvs. inom 3 månader)

En tyngre, 2 dagars revision skulle inkludera en specifik kvalitetsmodul och därmed kosta lite mer. Detta erbjuds till ett fast pris i Finland för 4100 EUR. Kontakta moderatorn för priser i andra länder.

En nationell eller en multi-site revision kan också ordnas. Kontakta moderatorn för mer information.

Bedömningen gäller i 3 år.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss