fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

HSEQ® -bedömningsmetoden

Köparna (dvs. medlemmarna i HSEQ® -klustret) får föreslå leverantörsbolag för bedömning. Leverantörerna kan även själva ansöka om bedömning för sig. Alla initiativ samlas och allokeras i en gemensam revisionsplan och genomförs av en oberoende tredje part.

HSEQ® -bedömningen baseras på självskattning och kompletteras med en audit på plats

Engagerade köparbolag får delta och medverka. En kvalificerad Lead Auditor skall nomineras för varje bedömning. Rapporterna lagras i en webbaserad portal som alla HSEQ-klusterbolag har tillgång till. Rapporterna är giltiga i 3 år.

Alla leverantörer har rätt att begränsa synligheten av sina egna resultat från bestämda köparbolag för att försäkra konfidentiella ärenden, om de betalat för bedömningen.

Uppgifter av levenrantören

Uppgifter av utvärdingsgruppen

  • HSEQ-bedömningen® begränsar inte fri konkurrens, som EU direktiven förutser
  • Bedömarna får inte evaluera sina konkurrenter – detta är endast leverantörsbedömningar
  • Var och en av beställarna i klustern fattar sina egna beslut – oavsett om resultaten ger möjlighet till samarbete på gemensamma uppdrag eller inte

Kan vi utnyttja HSEQ® -bedömning i vår organisation?

När du överväger tillämpligheten av HSEQ® i din organisation kan du ställa följande frågor:

HSEQ® -bedömningsmetod

Ansök för bedömning

Om du är intresserad om att göra en HSEQ® -bedömning, vänligen skriv e-post till fi.hseq@kiwa.com eller fyll i formuläret nedan.

Faktureringsinformation (om den skiljer sig från den för utvärderingskunden)
Företagets bransch *

HSEQ® -bedömda leverantörer

Sök leverantörer, som har blivit HSEQ-bedömda®. Använd länken: Kiwa Inspecta sertificate search

Du kan:

  • Söka med Företagsnamn
  • Ställa ”HSEQ” som referens i sökningen (Certificate reference).

Tryck ”Hae” för att söka.

Obs: du ser endast 20 bolag om du inte ställer fler kriterier (t.ex. företagets namn).