fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Leverantörsbedömning av

Beställarna (medlemmarna av HSEQ® -klustret) ger förslag på leverantörer som ska bedömas. Förslagen samlas i en gemensam revisionsplan som alla medlemmar har tillgång till och revisionerna genomförs sedan av Kiwa som en oberoende tredje part.

Kiwa Inspecta tarkastus

Bedömningsförfarande

När leverantören valts till bedömningen, tar köparen kontakt med leverantören och kommer överens om bedömningen. Revisionsledaren kan bidra med att förklara förfarandet och bedömningsmetoden. Därefter bokas datum för bedömningen.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss

Klustret

I enlighet med sina arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ®-leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att ansvara för och ständigt förbättra sin verksamhet.
Som klusterföretag följer vi de lagar och krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall driva en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och hålla hög kvalitet i arbetet.

Mera information om medlemskap i HSEQ® -klustret och ansökan ges av klusterordförande i Sverige

Fredrica Söderlind, Kiwa Sweden AB
fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155