fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Helen Oy

Helen Oy:s energiproduktion har utsetts till den mest effektiva i världen. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa stadsenergin i världen.

Ansvaret börjar hos oss alla, utvecklas tillsammans med kunder och partners och påverkar även samhället i stort. Det är viktigt för oss att vi arbetar med gemensamma hållbara principer i alla våra arbetsuppgifter. Vårt främsta mål är att vara en olycksfri arbetsplats.

Klustrets kontaktperson: Minna Kovanen (email) 

Företaget´s egna sidor

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss