fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

MM Kotkamills

Österrikiska Mayr-Melnhof (MM) är Europas största tillverkare av kartong och vikkartonger med fokus på hållbara och innovativa fiberbaserade förpackningslösningar. År 2021 omsatte koncernen cirka 3,1 miljarder euro och sysselsatte ca. 12 500 personer.
MM Kotkamills gick med i MM-gruppen den 2 augusti 2021. Kotka-integrationen i Finland tillverkar innovativa produkter skapade av trä, en förnybar naturresurs. Dess sortiment av hållbara produkter inkluderar livsmedelssäkra konsumentskivor, det högkvalitativa mättande kraftpappret Absorbex® och ekologiska träprodukter. De helt återvinningsbara AEGLE®- och ISLA®-brädorna, som producerats sedan 2016, kompletterades 2018 med vattenbaserade spridningsbarriärer, som ersatte plast som används i förpackningar och livsmedelstjänster. Alla våra produkter är miljövänliga, återvinningsbara och säkra att använda.
Du hittar oss på LinkedIn, Twitter och Facebook @kotkamills och på Instagram @Kotkamillsofficial

Kontaktpersoner i Klustret: Minna Hannula (email) and Sari Posa (email) 

Företaget´s egna sidor

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss