fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Nokian Tyres

Som den enda däcktillverkaren i världen fokuserar Nokian Tyres på produkter och tjänster som gör det lättare för människor att röra sig säkert i nordliga förhållanden. Innovativa däck för personbilar och lastbilar samt tunga maskiner marknadsförs främst i områden med snö, skog och krävande körförhållanden på grund av säsongsmässiga förändringar. Företaget utvecklar sina produkter med målet om hållbar säkerhet och miljövänlighet under hela produktens livscykel. Nokian Tyres äger däckkedjan Vianor, som omfattar 1 121 försäljningsställen i 26 länder. Bolagets omsättning 2012 var cirka 1,612 miljarder euro och antalet anställda var över 4 000. Nokian Tyres-aktien är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.

Klustrets kontaktpersoner:
– Olli Keski-Rahkonen (email) and
– Teemu Honkala (email)

Företaget´s egna sidor

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss