fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

ANDRITZ

Den internationella teknologiekoncernen ANDRITZ är en av världens ledande leverantörer av anläggningar, utrustning och tjänster för vattenkraftsindustrin, massa- och pappersindustrin, separationstekniska lösningar för kommuner och industri, stålindustrin samt produktion av djurfoder och biomassapellets . Dessutom erbjuder ANDRITZ olika tekniska lösningar, såsom automationssystem, pumpar, utrustning för tillverkning av fiberduk och plastfilmer, ångpanneanläggningar, biomassapannor och förgasningsanläggningar för energiproduktion, rökgasreningsanläggningar, fiberboardproduktionsanläggningar, slambearbetning utrustning för värmeproduktion och biokolanläggningar. ANDRITZ är ett börsnoterat företag med huvudkontor i Graz, Österrike. Över hela världen har ANDRITZ cirka 23 900 anställda och mer än 220 platser.

ANDRITZ Oy är en av världens ledande leverantörer av system, utrustning och tjänster för massa- och pappersindustrin. Dess produktområden omfattar träförädling, fiberprocesser, kemisk återvinning och massaförädling. Dessutom erbjuder ANDRITZ Oy olika biomassapannor och förgasningsanläggningar för energiproduktion. ANDRITZ HYDRO Oy, beläget i Tammerfors, levererar system, utrustning och tjänster till vattenkraftsindustrin. I Finland omsätter ANDRITZ-företagen cirka 600 miljoner euro och antalet anställda är cirka 1 000. Kompetenscentra finns i Kotka, Lahtis, Nyslott, Varkaus och Tammerfors. Företagets huvudkontor ligger i Helsingfors. ANDRITZ Oy leds av Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) och VD Harry Rickman. Företaget ägs av österrikiska ANDRITZ AG.

Klustrets kontaktperson: Carina Gustafsson (email)

Företaget´s egna sidor

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss