fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Quant

Quant är en av de ledande, globala aktörerna inom industriellt underhåll och har arbetat inom de flesta industrierna i över 30 år. Kärnan i vårt erbjudande är att förbättra säkerheten och att skapa en organisation som driver ständiga förbättringar av anläggningens prestanda på ett kostnadseffektivt sätt.

Våra medarbetare gör skillnad. Vår internationella personalstyrka består av 3 100 medarbetare som arbetar världen över med att underhålla våra kunders anläggningar och genom det stödja verksamhetens utveckling. 

Kontakt person i Klustern: Pia Ahtiainen (e-post address)

Företaget´s egna sidor 

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss