fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Klustret​

HSEQ® -bedömningen är ett effektivt förfarande för att säkerställa att de gemensamma spelreglerna följs. Dessutom ger HSEQ® -bedömningen tjänsteleverantörer en bra möjlighet att kontrollera nivån på sin egen verksamhet, förbättra den ytterligare och samtidigt övertyga oss som nuvarande eller framtida kunder.

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss

Subkluster för Skogsindustrin

Skogsindustri medlemmarna i HSEQ-klustret lanserade ett forum vars huvudmål är ansvarsfull vedavverkning, transport och anskaffning.

I det här forumet strävar medlemmarna efter att samla in branschspecifika informationsbehov och juridiska skyldigheter typiska för upphandling och att komma överens om hur denna information ska verifieras. För att förverkliga målet planerar och godkänner medlemmarna HSEQ-bedömningar som ger leverantörer av skogssektorn möjlighet att visa sin hållbarhet och förmåga att leverera.

Forumet modereras av Kiwa Inspecta som ansvarar för att konkurrensrättsliga krav uppfylls i enlighet med HSEQ-klustrets regler. Kiwa fungerar som en oberoende huvudrevisor i bedömningar och köpare erbjuds möjlighet att delta i dessa evenemang.

Mål för subklustret: 

  • Uppmuntra leverantören att själv ansöka om en utvärdering och att använda resultaten för att utveckla sin verksamhet
  • Utveckling av skogsbrukets värdekedja baserat på bedömningar.
  • Främjande av ansvar och efterlevnad i arbetsgemenskaper, beställare och bland leverantörer
  • Enkel verifiering av externa bekräftelser och verifieringar
  • Ett enhetligt förfarande för utvärdering av leverantörer
  • Skapa offentliga kriterier och målnivåer för att förbättra resultatet
  • Skapa förväntningar, regler, tydliga kriterier inom leverantörsfältet så att leverantörerna förstår och förbinder sig till nuvarande krav.
  • Skapa ett sätt för leverantörer att demonstrera och visa för kunderna sina rutiner och leveransförmåga

HSEQ-klustervägledning om konkurrenslagstiftning (Länk)