fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Uleåborgs universitet

Enheten för produktionsekonomi är en del av Uleåborgs universitets tekniska fakultet. Produktionsekonomi utbildar kandidater i teknik, diplomingenjörer och läkare som är bekanta med teknik och industriföretags verksamhet för behoven i näringslivet inom universitetets inflytandeområde och dess intressenter. Produktionsekonomi kombinerar tekniskt kunnande, behärskning av ekonomiska metoder och förståelse för mänskligt beteende. I produktionsekonomin studeras fenomen och problem löses utifrån dessa tre perspektiv. Uleåborgs universitets forskningsenhet Produktionsekonomi fokuserar särskilt på följande forskningsområden: produktledning, projektledning, yrkesmässig välbefinnande och produktivitet samt ledning av produktionsverksamheten. Den senaste forskningsinformationen inom området används i undervisningen. Forskning och undervisning kompletterar varandra i den dagliga verksamheten. Produktionsekonomin har varit en aktiv aktör i HSEQ-klustret sedan starten. Vi deltar i klustrets verksamhet genom forsknings- och utvecklingsprojekt, examensarbeten och aktivt klusterarbete.

Klustrets kontaktperson: Arto Reiman (email)

Universitetet´s egna sidor

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss