fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Oulun Energia

Oulun Energia bygger på energiproduktion samt värme- och elöverföring, men övergången till nya affärsinitiativ baserade på en cirkulär ekonomi pågår. Bolaget ska utveckla smarta, energieffektiva energilösningar som gynnar kunderna och gå mot koldioxidneutral energiproduktion till 2035. Oulun Energia ansvarar för människor och miljö och att göra kommande generationer stolta över sitt arbete är viktigt. Oulun Energia grundades 1889 och har idag cirka 240 experter inom energibranschen.

Kontaktperson i Klustret: Mikko Heikkinen (email)

Företaget´s egna sidor

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss