fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Gå med i HSEQ-klustret

Du kan bli medlem i HSEQ-klustret genom rekommendation av en medlem eller ansökan till moderatorn. När moderatorn får en rekommendation ombes medlemmarna kommentera detta. Alla synpunkter hörs och uppskattas, men moderatorn har befogenhet att fatta det slutgiltiga beslutet. Medlemskapet börjar när den nya medlemmen har accepterat reglerna och undertecknat ett modereringssavtal.

Avtal och regler

Modereringsavtalet är upprättat så att moderatorn har rätt att företräda Medlemmen vid planering och genomförande av framtida bedömningar i förekommande fall. Reglerna har utformats på ett sådant sätt att de följer villkoren i EU:s konkurrenslagstiftning (t.ex. EU:s antitrustdirektivs synvinkel). Det finns ett uttalande om detta från den juridiska rådgivaren på Castrén Snellman. Reglerna anger exempelvis att moderatorn är skyldig att förhindra situationer där köpare (medlemmar), när de är tillsammans, pratar om kapaciteten hos en viss leverantör.

Medlemsavgiften är formell och ideell. Medlemmar investerar sin egen tid i att förbättra hela leverantörsfältet och, för en liten medlemsavgift, kan de dela erfarenheter, benchmarks och fördelar med en gemensam bedömningsdatabas.

I normalfallet beställer leverantörer sin egen bedömning från tredje part och äger resultatet av sin bedömning. Tredjepartsbedömningar är gratis för medlemmar. De står därför endast för sina egna utgifter. Leverantörerna släpper sina resultat endast till de medlemmar som de vill ge åtkomst till. Informationssäkerheten sköts av IT-avdelningen i Kiwa Finland.

Kiwa Sweden AB

Fredrica Söderlind

Mera information om medlemskap i HSEQ® -klustret och ansökan ges av klusterordförande i Sverige

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss