fi.hseq@kiwa.com · +358 50 564 9296

Liity klusteriin

Tilaajien yhteenliittymään voi päästä jäseneksi toisen tilaajajäsenen suosituksesta. Kun moderaattori saa jäsensuosituksen, se pyytää muilta jäseniltä kommentteja. Kaikkia kommentteja kuullaan ja arvostetaan, mutta moderaattorilla on valtuutus tehdä lopullinen päätös. Jäsenyys alkaa, kun uusi jäsen on hyväksynyt säännöt ja tehnyt sopimuksen moderaattorin kanssa

Sopimukset ja säännöt

Moderaattorisopimus laaditaan, jotta moderaattorilla on oikeus edustaa tilaajaa soveltuvin osin tulevien arviointien suunnittelussa ja toteutuksessa. Säännöt on laadittu siten, että ne ovat EU:n kilpailunrajoitusdirektiivin näkökulmasta kilpailuoikeudellisesti ongelmattomia. Tästä on lausunto Castrén Snellmanilta. Säännöissä on esimerkiksi on määrätty, että moderaattorilla on velvollisuus estää tilanne, jossa tilaajat yhdessä ollessaan puhuisivat yksittäisten toimittajien toimituskyvystä.

Jäsenmaksu on muodollinen ja voittoa tavoittelematon. Tilaajat investoivat omaa aikaansa yhteisen toimittajakentän kehittämiseen ja nauttivat pienellä jäsenmaksulla kokemusten vaihdosta sekä yhteisen arviointitietokannan hyödyistä.

Toimittajat tilaavat oman arviointinsa kolmannelta osapuolelta ja omistavat arviointiensa tulokset. Kolmannen osapuolen tekemät arvioinnit ovat tilaajille ilmaisia. Tilaajat vastaavat siten vain omista kuluistaan. Toimittajat luovuttavat tuloksensa vain haluamiensa tilaajien käytettäväksi. Tietoturvasta huolehditaan tietoteknisin järjestelyin.

Inspecta Sertifiointi Oy

Arto Haikonen

Lisätietoa jäsenyydestä, säännöistä ja kustannuksista antaa HSEQ® -klusterin puheenjohtaja

Haluatko saada yrityksellesi HSEQ®-arvioinnin? Ota yhteyttä nyt!​