fi.hseq@kiwa.com · +358 50 564 9296

Usein kysytyt kysymykset

Ymmärrämme, että sinulla saattaa olla kysymyksiä meistä ja HSEQ® -arvioinnista. Olemme siksi koonneet tämän UKK-sivun tarjotaksemme sinulle vastaukset kysymyksiisi.

1. Tallentuvatko arvioinnit järjestelmään?

Vastaus: Arvioinnin tulokset siirtyvät järjestelmään kun itsearvioinnissa tai varsinaisessa arvioinnissa siirrytään seuraavaan tai edelliseen kysymykseen. Arviointia voidaan siis jatkaa myöhempänä ajankohtana siitä, mihin aiemmin jäätiin.

2. Kuka on tilaajayrityksen yhteyshenkilö?

Vastaus: Tilaajayritysten yhteyshenkilöt on listattu yrityskohtaisesti HSEQ-arviointimenettelyn klusteri -kohdasssa (Linkki)

3. Kuinka kauan arviointikäynnissä/-prosessissa kokonaisuutena menee?

Vastaus: Varsinainen arviointikäynti kestää laajuudesta riippuen 1-2 työpäivää ja tähän aikaan sisältyy myös yrityksen esittelykierros. Arviointikokonaisuus, joka alkaa yhteydenotosta ja päättyy arvioinnin lukitsemiseen sisältäen mahdolliset korjaustoimenpiteiden raportoinnit, voi mennä muutama kuukausi. Arviointiprosessin kesto on paljon kiinni siitä kuinka hyvin eri toimijoiden aikataulut saadaan sovitettua ja myös siitä kuinka nopeasti arvioitava yritys vastaa heille osoitettuihin raportointipyyntöihin.

4. Mitä tehdään tilanteessa, jossa pääurakoitsija käyttää aliurakoitsijaa?

Vastaus: Pääurakoitsija vastaa toimitusketjunsa toiminnasta ja sen lainmukaisuudesta.

5. Mikä on ostajan rooli arvioinnissa?

Vastaus: Ostajat hyödyntävät arviointien tuloksia. Ostaja voi myös osallistua arviointeihin. Tämä onnistuu esim. keskustelemalla yrityksen yhteyshenkilön kanssa. Ostajat käyvät HSEQ -arvioijakoulutuksen, jolla varmistetaan ongelmattomuus EU:n kilpailurajoitusdirektiivin suhteen.

6. Onko kysymykset samoja kaikille yrityksille?

Vastaus: Kyllä

7. Miten lopullinen pistemäärä muodostuu?

Vastaus: Lopullinen pistemäärä perustuu eri osa-alueiden painotettuihin pistemääriin (maksimimäärän ollessa 750 pistettä).

8. Miten yritys pystyy vaikuttamaan pistemääräänsä arvioinnin jälkeen?

Vastaus: Jos yritys on tyytymätön pistemäärään, on uusinta-arviointi mahdollinen. Arvioitu yritys voi itse ehdottaa uusinta-arvioinnin tekemistä. Moderaattorilla (KIWA) on myös ns. kanteluprosessi, jota toteuttaa virallinen riippumattomuuslautakunta.

9. Kuinka laajoja henkilömääriä arviointi koskee?

Vastaus: Arviointi pätee yrityksen paikalliseen toimintaan / yksikköön kyseisellä paikkakunnalla. Valtakunnallisia ja konsernikohtaisia arviointeja toteutetaan erikseen määritellyllä toimintatavalla.

10. Miten menettely eroaa auditoinneista?

Vastaus: HSEQ -arvioinneissa määritetään kypsyystaso (ei ainoastaan täyttyykö kyseinen vaatimus vaiko ei). Arviointitilanteessa annetaan myös opastusta kuinka arvioitu yritys voi parantaa toimintaansa HSEQ-asioissa.

11. Miksi yritys haluaisi arvioinnin, jos tietää saavansa heikot tulokset?

Vastaus: Moni tilaaja edellyttää HSEQ -arviointia kaikilta toimittajiltaan. Arvioitava organisaatio hyötyy joka tapauksessa tilaisuudesta keskustella asiakkaan ja ammattiarvioijan kanssa tavoista, joilla parantaa toimintaansa HSEQ-asioissa.

12. Miksi graafissa näkyy vain numerot?

Vastaus: Julkisessa HSEQ-graafissa näkyvät arvioitujen yritysten tunnistenumerot, koska vertailumahdollisuus yritysten nimillä on vain yritysklusteriin kuuluvilla ja koulutetuilla käyttäjillä. Arvioidut yritykset voivat kuitenkin jakaa oman tunnistenumeronsa esimerkiksi markkinoidessaan omaa toimintaansa.

13. Mitä kustannuksia toimittajayritykselle tulee HSEQ® -toimittaja-arvioinnista?

Vastaus: Tavanomainen HSEQ® -toimittaja-arviointi maksaa toimittajayritykselle 2870 € ja arviointi on voimassa 3 vuotta. Hinta sisältää matka- ja matkustuskustannukset kaikkialla Suomessa.

Haluatko saada yrityksellesi HSEQ®-arvioinnin? Ota yhteyttä nyt!


Tilaa arviointi