fi.hseq@kiwa.com · +358 50 564 9296

Klusteri

HSEQ® -arviointi on tehokas menettely varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen. Lisäksi HSEQ® -arviointi tarjoaa palvelutoimittajille hyvän mahdollisuuden tarkistaa oman toimintansa tasoa, parantaa sitä edelleen ja samalla vakuuttaa meidät nykyisinä tai tulevina asiakkaina.

HSEQ® -periaatteidemme mukaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja arvoketjuamme

HSEQ® -toimittajien arviointijärjestelmään kuuluvat tilaajayritykset (klusteriyritykset) ovat terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkansa mukaisesti sitoutuneet kantamaan vastuunsa yrityksinä ja parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Klusteriyrityksinä noudatamme lakeja ja täytämme asiakkaiden asettamat ja itse asettamamme vaatimukset. Kaikkien tulee noudattaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveysnäkökulmat, sitoutua toiminnassaan vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja ylläpitää työn tekemisen laatua.

Haluatko saada yrityksellesi HSEQ®-arvioinnin? Ota yhteyttä nyt!

Metsä-alan aliklusteri

HSEQ® -klusterin Metsä-alan tilaajat ovat käynnistäneet foorumin, jonka keskeisenä tavoitteena on vastuullinen puun korjuu, kuljetus ja hankinta. Foorumissa tunnistetaan tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat sekä hankinnoissa tyypilliset muut yhteiset tietotarpeet ja sovitaan tavoista, joilla nämä tiedot varmennetaan. Tavoitteen toteuttamiseksi tilaajat suunnittelevat ja valtuuttavat HSEQ® -arviointeja, joilla Metsä-alan toimittajille tarjotaan mahdollisuus osoittaa vastuullisuutensa ja toimituskykynsä.

Foorumia moderoi Kiwa Inspecta, joka vastaa kilpailuoikeudellisten edellytysten toteutumisesta HSEQ® -klusterin sääntöjen mukaisesti. Kiwa toimii arvioinneissa riippumattomana pääarvioijana ja tilaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua arviointitilaisuuksiin.

Metsäalan aliklusterin tavoitteet:

 • Kannustaa toimittajaa oma aloitteisesti hakemaan arviointia ja hyödyntämään tuloksia oman toimintansa kehittämisessä
 • Metsäalan arvoketjun kehittäminen arviointien pohjalta:
  • vastuullisuuden ja vaatimustenmukaisuuden edistäminen työyhteisöissä, tilaajien ja toimittajien kesken
  • ulkoisten tunnustusten ja varmistusten helppo todentaminen
  • toimittajien arviointiin yhtenäinen menettely ja arvioinnin yhteismitallisuus
  • luoda julkiset kriteerit ja tavoiteltavat tasot suoritusten parantamiseksi
  • odotusarvojen, sääntöjen, selkeiden kriteerien luominen toimittajakenttään niin, että toimittajat ymmärtävät ja sitoutuvat ajankohtaisiin vaatimuksiin.
  • Luoda toimittajille tapa, jolla he pystyvät osoittamaan ja näyttämään tilaajille menettelyjään ja toimituskyvyn

Lue metsäalan HSEQ® -klusterin kilpailulainsäädäntöä koskeva ohje täältä.