fi.hseq@kiwa.com · +358 50 564 9296

Gasgrid

Gasgrid Finland Oy on vuoden 2020 alussa aloittanut valtio-omisteinen kaasun siirtoverkkoyhtiö (TSO), jonka tehtävänä on varmistaa kustannustehokas, turvallinen ja häiriötön kaasunsiirto sekä kehittää aktiivisesti kaasumarkkinaa ja suomalaista energiajärjestelmää. Sillä on järjestelmävastuu koko kaasun siirtoverkosta Suomessa. Gasgrid Finland voi regulaation sallimissa rajoissa tarjota myös muita kaasun siirtoverkon hyödyntämiseen perustuvia palveluja. Meille on tärkeää kehittää aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti infrastruktuuria, palveluja ja kaasumarkkinaa edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää koko Euroopassa.

Klusterin yhteyshenkilö: Satu Saarinen (sähköposti)

Yrityksen omat sivut: www.gasgrid.fi 

HSEQ® -periaatteidemme mukaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja arvoketjuamme

HSEQ® -toimittajien arviointijärjestelmään kuuluvat tilaajayritykset (klusteriyritykset) ovat terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkansa mukaisesti sitoutuneet kantamaan vastuunsa yrityksinä ja parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Klusteriyrityksinä noudatamme lakeja ja täytämme asiakkaiden asettamat ja itse asettamamme vaatimukset. Kaikkien tulee noudattaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveysnäkökulmat, sitoutua toiminnassaan vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja ylläpitää työn tekemisen laatua.

Haluatko saada yrityksellesi HSEQ®-arvioinnin? Ota yhteyttä nyt!