fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Gasgrid

Gasgrid Finland Oy ett statsägt överföringsnätbolag för gas (TSO) som inledde sin verksamhet i början av 2020. Dess uppgift är att säkerställa en kostnadseffektiv, säker och störningsfri gasöverföring samt att aktivt utveckla gasmarknaden och det finländska energisystemet. Bolaget verkar som systemansvarig för hela gasöverföringsnätet i Finland. Gasgrid Finland kan inom ramen för regleringen också tillhandahålla andra tjänster som baserar sig på utnyttjandet av överföringsnätet för gas. Det är viktigt för oss att aktivt och kundorienterat utveckla infrastrukturen, tjänsterna och gasmarknaden för att främja ett framtida koldioxidneutralt energisystem i hela Europa.

Kontaktperson i Klustret: Satu Saarinen (email

Företaget´s egna sidor: https://www.gasgrid.fi/sv

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss