fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Kiwa Inspecta

Kiwa är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. 

Kiwas verksamhet berör många branscher – allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa har fler än 10 000 anställda i över 40 länder i världen, främst i Europa, Asien, Latinamerika och Oceanien. Sedan 2021 är Kiwa en del av SHV-gruppen.

Kiwabolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, teknisk konsultation och utbildning. Kiwa Certification är ett komplett certifieringsbolag som utfärdar certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen.

Tillsammans har Kiwabolagen runt 900 medarbetare i Sverige som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa erbjuder certifieringar för många verksamheter. Du kan anlita oss för certifieringar inom lantbruk, svets, livsmedels- och byggbranschen, systemcertifieringar, tillverkningskontroll och mycket mer.

Kunder värdesätter transparens får information och säkerhet om sitt leverantörsval från professionellt genomförda leverantörsutvärderingar och underlag för långsiktiga leverantörsrelationer. Nya Beställare (medlemmar) är välkomna att delta i aktiviteterna och dra nytta av fördelarna med samarbete.

Klustrets kontaktperson i Sverige: Jenny Leidzén Andersson  (email)

Företaget´s egna sidor

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss