fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

HSY

Tillsammans gör HRM huvudstadsregionen till världens mest hållbara stadsområde. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster är Finlands största offentliga aktör inom miljösektorn och vi tillhandahåller avfallshanterings- och vattenförsörjningstjänster till över en miljon invånare i huvudstadsregionen. Dessutom ansvarar HRM för information om luftkvalitet, producerar geodata om regionens utveckling och främjar klimatarbetet.

Kontaktperson i Klustret: Kristiina Bailey (email)

Företaget´s egna sidor

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss