fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Kotkan Energia

Kotkan Energia Oy är ett progressivt företag inom energibranschen, som fokuserar på energiproduktion, energiförsörjning till industrin och distribution av fjärrvärme. Koncernen sysselsätter cirka 120 personer. I koncernen Kotkan Energia ingår, förutom moderbolaget, dessutom dotterbolagen KotkaGas Oy, Kotkan Energiaverkot Oy och KotkaTec Oy. Vårt mål är att främja våra kunders välbefinnande genom att producera högklassiga och kostnadseffektiva energitjänster – varje dag, på ett pålitligt, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. För att vi ska kunna uppnå detta måste vårt samarbete med partners och leverantörer vara både interaktivt och transparent. Genom att delta i HSEQ-klustret får vi tillgång till ett utmärkt nätverk för utveckling av ansvarssamarbetet.

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss