fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

UPM

Vi erbjuder förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovativa framtida alternativ till fossila ekonomilösningar inom sex affärsområden: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Som industriföregångare inom hållbarhet har vi undertecknat FN:s 1,5 graders klimatförbindelse och våra målsättningar samt åtgärder för att dämpa klimatförändringen är baserade på vetenskaplig forskning.Vårt bolag sysselsätter omkring 17 200 personer och vår årsomsättning är cirka 11,7 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi 

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils 

Enligt våra HSEQ® -principer strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och vår värdekedja.

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ® -leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet. Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss