fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Miljöansvar

HSEQ®-bedömningen omfattar följande roller för miljöansvar och täcker flera aspekter:

Ansvariga för miljö (HSEQ® chef)

ska vara insatta i 

  • Intressenter i miljöfrågor
  • Verksamhetens miljöpåverkan
  • Sortering av avfall, återvinning och omhändertagande
  • Energieffektivitet
  • Klimatförändring

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss