fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Kvalitet

HSEQ®-bedömningen omfattar följande roller för miljöansvar och täcker flera aspekter:

Ansvariga för kvalitet (HSEQ® chef)

ska vara insatta i 

  • Kvalitetssystemet
  • Ansvar relaterat till kvalitetsledning
  • Operativa processer
  • Ledningens genomgång
  • Hantering av avvikelser
  • Ledningens kvalitetsmål, analys och indikatorer

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss