fredrica.soderlind@kiwa.com · +46 737413155

Arbetsmiljö

HSEQ®-bedömningen omfattar följande roller för Arbetsmiljö och täcker flera aspekter:

Representanter för Ledningen

Intervjuas om auktorisering och organisering av arbetsmiljöaktiviteter. Bedömnaren skall fråga:

 • Hur ledare och chefer personligen engagerar sig för hälsa och säkerhet,
 • Hur företaget planerar, auktoriserar och sköter säkerhetsaktiviteter,
 • Hur resurser allokeras för säkerhetsförbättringar,
 • Hur personal och intressenter hålls informerade om risker och resultat samt
 • Hur resultaten används i ledning- och utvecklingsarbetet

Personalavdelningen

är nödvändiga i bedömningen, eftersom de ska känna till 

 • Introduktionsutbildning för nyanställda
 • Arbetsmiljöutbildning och upprätthållande av kompetenser
 • Motiverande arbetsmiljöbeteende
 • Dokumentation av utbildningar och utbildningsprotokoll
 • Kommunikationsmedel avseende hälso- och säkerhetsinformation

Ansvariga för arbetsmiljö

ska veta

 • Hur företaget identifierar och bedömer risker som finns på arbetsplatsen,
 • Vilka åtgärder som vidtas utifrån dessa risker
 • Hur nödsituationer och exceptionella situationer ska hanteras
 • Hur företaget mäter och övervakar säkerheten och dess förbättring
 • Hur säkerheten bedöms
 • Företagets principer och ansvar i arbetsmiljöfrågor

Om du vill ansöka om en HSEQ®-bedömning, vänligen kontakta oss