fi.hseq@kiwa.com · +358 50 564 9296

Työterveys- ja turvallisuus

HSEQ®-arvioinnissa haastatellaan terveysturvallisuudesta vastaavia tahoja ja aihetta tarkastellaan seuraavista näkökulmista:

Johdon edustajat

haastatellaan terveysturvallisuuden valtuuttamisesta ja järjestämisestä varten. Auditoijat selvittävät

 • Kuinka johto henkilökohtaisesti sitoutuu työterveyteen ja -turvallisuuteen,
 • Miten yritys suunnittelee, valtuuttaa ja johtaa työsuojelua,
 • Miten resurssit kohdennetaan turvallisuuden parantamiseen
 • Miten henkilöstöä ja sidosryhmiä pidetään ajan tasalla riskeistä ja tuloksista
 • Miten tuloksia hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä

Henkilöstöhallinto

Pystyy kertomaan

 • Uusien työntekijöiden turvallisuusperehdytyksestä
 • Turvallisuuskoulutuksista ja vanhenevien turvallisuuspätevyyksien hallinnasta
 • Miten henkilöstöä motivoidaan turvallisiin toimintatapoihin
 • Mitä kirjauksia tehdään turvallisuuskoulutuksista
 • Miten terveys- ja turvallisuusasioista viestitään

Työsuojeluorganisaatio

tietää

 • Miten yritys tunnistaa ja arvioi työpaikalla esiintyviä riskejä,
 • Mihin toimenpiteisiin näiden riskien perusteella ryhdytään
 • Miten hätä- ja poikkeustilanteet hoidetaan
 • Miten yhtiö mittaa ja valvoo turvallisuutta ja sen parantamista
 • Miten turvallisuutta arvioidaan

Haluatko saada yrityksellesi HSEQ®-arvioinnin? Ota yhteyttä nyt!