fi.hseq@kiwa.com · +358 50 564 9296

Tilaajalähtöinen
toimittaja-arviointi

HSEQ®-klusterin jäsenenä kukin tilaaja voi pyytää tietyn toimittajayrityksen arviointia missä tahansa maassa. Toimittajat voivat myös halutessaan hakea arviointia. Moderaattori kerää nämä toiveet ja laatii yhteisen auditointisuunnitelman, jonka riippumaton arviointilaitos toteuttaa.

Kiwa Inspecta tarkastus

Arvioinnin menettelyohjeet

Kun yritys on valittu arvioitavaksi yritykseksi, HSEQ®-pääarvioija ottaa yhteyttä yrityksen yhdyshenkilöön. Samalla käydään läpi arvioinnin tarkoitus, arviointimenettely ja arvioinnin ajankohta.

Haluatko saada yrityksellesi HSEQ®-arvioinnin? Ota yhteyttä nyt!

Klusteri

HSEQ® -arviointi on tehokas menettely varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen. Lisäksi HSEQ® -arviointi tarjoaa palvelutoimittajille hyvän mahdollisuuden tarkistaa oman toimintansa tasoa, parantaa sitä edelleen ja samalla vakuuttaa meidät nykyisinä tai tulevina asiakkaina. HSEQ® -toimittajien arviointijärjestelmään kuuluvat tilaajayritykset (klusteriyritykset) ovat terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkansa mukaisesti sitoutuneet kantamaan vastuunsa yrityksinä ja parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Klusteriyrityksinä noudatamme lakeja ja täytämme asiakkaiden asettamat ja itse asettamamme vaatimukset. Kaikkien tulee noudattaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveysnäkökulmat, sitoutua toiminnassaan vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja ylläpitää työn tekemisen laatua.

Lisätietoa klusterin jäsenyydestä sekä arvioitavaksi toimittajaksi hakeutumisesta antaa klusterin puheenjohtaja

Arto Haikonen, Inspecta Sertifiointi Oy
fi.hseq@kiwa.com · +358 50 564 9296